Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Demoarenan ElectriCity

Demoarenan innehåller en mängd projekt knutna till ElectriCity-samarbetet. Projekten bidrar till hållbar mobilitet och en attraktiv kollektivtrafik.

Om du har en produkt eller en tjänst som kan bidra till hållbar mobilitet och en mer attraktiv kollektivtrafik kan en test på demoarenan ElectriCity vara något för dig och dina samarbetspartners. Då behöver du forma ett test och demoprojekt tillsammans med minst en ElectriCity-part. Produkten/tjänsten kan vara något helt nytt som inte testats förut, men det kan också vara något som är nytt i sammanhanget hållbar mobilitet och attraktiv kollektivtrafik.

Det som testas ska vara uppföljningsbart, gärna knutet till forskning, men det är inget krav. Det ska vara möjligt att skala upp testet utanför demoarenan. Organisationer som vill göra något inom ElectriCity, ansvarar själva för att finansiera test på demoarenan.

Vägen in för att testa och utveckla en produkt/tjänst går alltså via en eller flera av parterna i ElectriCity. Två av parterna i ElectriCity-samarbetet, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen, är finansiärer av olika projekt. De finansierar samverkansprojekt inom ElectriCity utifrån sina respektive ordinarie program- och finansieringsverktyg. För Västra Götalandsregionen sker det främst via programmet för hållbara transporter. Det kan finnas andra finansiärer också, såsom Vinnova och EU. För att kunna hänvisa till ElectriCity i ansökningar om medel behöver du ha minst en av parterna i ElectriCity med i projektet, som i sin tur förankrat projektidén inom ElectriCity.

Det går självklart att vara leverantör på affärsmässiga villkor till de parter som är intresserade av att betala för den tjänst eller produkt ni vill testa. Men det vanliga inom ramen för tester på ElectriCity-arenan är att företaget som har en produkt eller tjänst är med och finansierar testen och utvecklingen. Flera av parterna lyder under Lagen om Offentlig Upphandling vilket innebär att de ska upphandla i konkurrens.

Är det inte självklart vem du ska vända dig till kan du alltid fråga koordineringen. Se kontaktuppgifter på startsidan.

Exempel på projekt på demoarenan:

  • När testet på linje 55 avslutat sina första tre år var bussbatterierna med i ett nytt försök. I ett samarbetsprojekt mellan Volvo, Göteborg Energi, Riksbyggen och Johanneberg Science Park lagrade de el från solceller hos bostadsrättsföreningen Viva.
  • Chalmersfastigheter har byggt inomhushållplatsen på Teknikgatan. Forskare knutna till Chalmers studerade inomhusklimatet. Resultaten används av Akademiska Hus i planering av nya byggnader och av Älvstranden Utveckling i planeringen av nya stadsdelen Frihamnen.
  • Touchskärmarna på Teknikgatan, Chalmersplatsen och Götaplatsen är exempel på befintlig teknik som används i ett sammanhang där Västtrafik inte prövat det tidigare. Där testas bland annat möjligheter där resenärerna kan planera sin resa på hållplatsen eller guidas längs med linjen och ElectriCity.