Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Samarbetspartners

 • Volvokoncernen

  Volvokoncernen är initiativtagare till ElectriCity och ansvarar för utvecklingen av de elektrifierade fordon och transportlösningar som används i samarbetet. Genom ElectriCity bidrar Volvo till att förverkliga innovativa lösningar som ger nya möjligheter för en hållbar stadsplanering. Volvokoncernen bidrar till ökat välstånd genom transport- och infrastrukturlösningar och erbjuder lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivlösningar för marina och industriella användningsområden samt finansiering och tjänster som skapar mervärde för kunderna. Volvo är drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar.

 • Västra Götalandsregionen
  Västra Götalandsregionen ansvarar för kollektivtrafiken i hela Västra Götaland, och äger Västtrafik. ElectriCity är ett projekt som stöttar regionens vision om det goda livet. Genom tysta och utsläppsfria fordon i kollektivtrafiken skapar ElectriCity nya möjligheter i stadsplaneringen och gynnar ett hållbart resande. Projektet är också en aktiv demoarena som främjar innovation och skapar nya arbetstillfällen.

 • Västtrafik
  Västtrafik ansvarar för all kollektivtrafik inom Västra Götalandsregionen och är Sveriges näst största kollektivtrafikbolag. Inom ElectriCity säkerställer Västtrafik trafikeringen av linje 55, vilken skall ingå i ordinarie linjenät. Västtrafik ansvarar också för att ta fram moderna och innovativa hållplatslösningar vid Götaplatsen och Chalmersplatsen. Dessutom tillhandahålls nya IT-tjänster såsom ”seamless Wi-Fi” vid alla hållplatser och ombord linje 55.

 • Göteborgs Stad
  Göteborgs Stad växer och utvecklas med inriktning på att skapa en tätare och mer hållbar och öppen stad med attraktiva stadsmiljöer och ett rikt stadsliv. ElectriCity representerar ett viktigt steg i vår utveckling för lärande, kompetensutveckling och identifiering av centrala demonstrationsprojekt i syfte att planera och utveckla vår stad för framtiden. Samtidigt är ElectriCity ytterligare ett bevis på Göteborgs uttalade ambition och strategi att fortsatt attrahera kompetens och investeringar såväl nationellt som internationellt. Inom ramen för ElectriCity får vi också möjligheten att vidareutveckla samspelet med myndigheter, industri och akademi inom ett framtidsinriktat område.

 • Chalmers tekniska högskola
  Chalmers vision är att aktivt medverka till en hållbar framtid. All forskning, utbildning och nyttiggörande inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart bedrivs i nära kontakt med omvärlden. Chalmers koordinerar forskningsinsatserna inom ElectriCity, med målet att göra projektet till en del i ett västsvenskt kluster runt hållbara transportlösningar.

 • Energimyndigheten
  Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem som är tryggt, konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat. För att kunna uppnå detta stöttar vi forskning och innovation inom energiområdet. Målet är att bygga upp kunskap och kompetens om ny energiteknik och nya tjänster, att testa och utveckla dessa samt att se till att de så småningom kommer ut på marknaden i form av nya produkter som kan bidra till en hållbar tillväxt i Sverige och i andra länder. Inom ElectriCity stöttar vi främst utvecklingen av de helelektriska bussarna.

 • Johanneberg Science Park

  Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer med fokus på Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik. Inom ramen för ElectriCity undersöker Johanneberg Science Park vilka områden i gränslandet bygg och transport (kollektivtrafik) med tillhörande samhällsplaneringsfrågor som behöver studeras, analyseras och utvecklas för att möjliggöra en uppskalning av ElectriCity. Johanneberg Science Park ser också över vilka steg som behöver tas för att möjliggöra en uppskalning av tysta hållplatsmiljöer.

 • Lindholmen Science Park
  Lindholmen Science Park som organisation bidrar på flera olika sätt i ElectriCity-projektet. Initialt handlade det mycket om att koppla ihop människor och organisationer för gränsöverskridande samverkan. Idag ligger fokus på att mäkla fram forsknings- och utvecklingsprojekt som kan kopplas till huvudprojektet och därigenom få ElectriCity att utvecklas till en nationell demonstrationsplattform.

 • Göteborg Energi
  Göteborg Energi är göteborgarnas energibolag och vi arbetar för att göra vår stad så hållbar som möjligt. Det innebär att det ska gå att både bo och transportera sig på hållbara sätt i Göteborg. Vi ser det därför som vår självklara uppgift att delta i ElectriCity och ta ansvar för att elbussarna drivs på den förnybara och hållbara energi som vi förser dem med och som är deras bränsle. Vi tror på en framtida utveckling av ladd-infrastruktur i Göteborg och vill ta fram affärsmodeller. På så sätt skapar vi förutsättningar för att det blir fler laddstationer i regionen, så att fler linjer kan köra på bra hållbar el.

 • Keolis
  Keolis är den entreprenör som kör bussarna i ElectriCity på uppdrag av Västtrafik. En mindre grupp förare är särskilt utbildade för att framföra fordonen, och de ger Volvo löpande feedback om hur elbussarna och laddhybriderna fungerar i kollektivtrafiken. Keolis sköter även tvättning och städning av fordonen. Vi vill vara med och bidra till en hållbar utveckling och en attraktiv kollektivtrafik. Keolis vision lyder ”Vi utvecklar resandet och överträffar våra resenärers förväntningar – varje dag”, och i ElectriCity tror vi att vi har särskilt goda möjligheter att kunna nå dit!

 • Älvstranden Utveckling
  Älvstranden Utvecklings uppdrag är att i samverkan med andra, förverkliga Vision Älvstadens mål om att utveckla en inkluderande, grön och dynamisk innerstad på båda sidor om älven. Att stötta och delta i innovationsarbete runt morgondagens mobilitet är en mycket viktig del i detta arbete. ElectriCitys fokus på att skapa en trygg, miljöriktig och bekväm kollektivtrafik ligger i linje med Älvstadens högt ställda ambitioner.

 • Akademiska Hus

  Akademiska Hus ambition är att ligga i framkant vad gäller hållbarhetsfrågor och vi tycker att det viktigt att samverka med olika aktörer. Framtidens kollektivtrafik med attraktiva hållplatser är en samhällsangelägenhet som väl passar väl in på ett Campus med höga ambitioner på det här området och därför är vi med i ElectriCity.

 • Chalmersfastigheter
  Engagemanget för miljön är en naturlig del av vår vardag och vi är alltid öppna för ny teknik och nya idéer kring grönt byggande och minskad energianvändning. Som Chalmers egna fastighetsbolag lever vi mitt i utvecklingen och är en viktig part i att förverkliga högskolans vision om en hållbar framtid. Det har gjort att vi ligger i den absoluta framkanten av den gröna utvecklingen. ElectriCity ger oss möjligheten att göra det mer attraktivt att åka kollektivt mellan Chalmers campusområden samtidigt som den unika inomhushållplats vi byggt öppnar för forskning kring framtidens energieffektiva och täta städer.

 • Ericsson
  Ericsson ansvarar för den "uppkopplade" dimensionen av ElectriCity, och tillhandahåller kommunikationsteknologi och "Internet of Things"-lösningar för att skapa ett ekosystem kring nästa generations kollektivtrafik. Tillsammans med partners i ElectriCity kan Ericsson utveckla och testa hållbara transportlösningar för smarta städer – i verkligheten.

 • ABB
  ABB är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier och ABB Electrifications engagemang kring ’Mission to zero’ för smarta städer, med målet att skapa innovationer som bidrar till en framtid med nollutsläpp, ligger helt i linje med ElectriCitys vision. ABB har produkterna och lösningarna för att leverera el från produktion till slutanvändare på ett säkert, smart och hållbart sätt.

 • Transdev
  Varje dag hjälper Transdev människor att resa hur de vill och var de vill i Västra Götaland med buss, båt och tåg. Senast 2045 ska Sveriges växthusgasutsläpp ligga på noll. Vi tror på eldriften som ett verktyg för att uppnå det klimatmålet. Transdev vill fortsätta vara en drivande aktör inom hållbar samhällsutveckling och ElectriCity är den perfekta testarenan för det.

 • Renova
  Som Västsveriges ledande aktör inom avfall och återvinning har vi en viktig roll att fylla. Vi bidrar till kretsloppet genom att återvinna avfall till energi och nya råvaror. Genom att aktivt satsa på forskning och utveckling tar vi också ansvar för framtiden. Allt vi gör på Renova bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vårt uppdrag är att skapa affärsmässig samhällsnytta genom att ta ett långsiktigt ansvar för miljöriktig och kostnadseffektiv avfallshantering och återvinning. Renovas arbete med att minska miljöpåverkan från transporter startade i mitten av 1990-talet, när vi byggde om några av våra dieseldrivna sopbilar till gasdrift. Sedan dess har vi i nära samarbete med ägarkommuner, fordons- och bränsleleverantörer och universitet och högskola, medverkat i flera banbrytande samarbeten. Sedan 2015 drivs alla Renovas sopbilar av förnybara bränslen. Av totalt 250 tunga fordon går ca 230 på HVO. Resterande tunga fordon går på biogas.