Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

ElectriCity – samarbete kring framtidens elektrifierade transporter

Hur skapar man förutsättningar för hållbara och attraktiva transporter i staden? Och hur kan staden utvecklas när avgaser och buller försvinner? I Göteborg arbetar 16 aktörer från industri, forskning och samhälle tillsammans med att utveckla, testa och demonstrera nya lösningar för framtiden. Samarbetet går under benämningen ElectriCity. En förteckning över deltagarna hittar du här.

Eldriven busstrafik

Att testa och utvärdera eldriven busstrafik är en central del av ElectriCity. 2015-2020 gick eldrivna bussar på linje 55 mellan Chalmers båda campusområden i Johanneberg och på Lindholmen i Göteborg och 2018-2020 utökades demonstrationstrafiken med eldrivna ledbussar på en del av linje 16 (EL16). Demonstrationsbussarna drevs av förnyelsebar el och är extremt energieffektiva, tysta och helt emissionsfria. Ombord hade resenärerna tillgång till wifi och möjlighet att ladda mobilen. Hållplatsen vid Teknikgatan på Lindholmen var placerad inomhus. En tyst och utsläppsfri kollektivtrafik kan trafikera platser som inte är tillgängliga för trafik idag och öppnar därför nya möjligheter för planeringen av städer och tätorter.

Läs mer

Demoarena för nya produkter och tjänster

Inom ElectriCity skapar vi en plattform för utveckling och tester av tjänster och produkter som kan bidra till attraktivare kollektivtrafik. Till exempel nya hållplatslösningar, trafikledningssystem och säkerhetskoncept samt system för energiförsörjning och energilagring. Uppkopplade lösningar för trafikplanering och underhåll testas också, liksom nya affärsmodeller för hållbar mobilitet i staden, som är möjliga att skala upp utanför demonstrationsarenan. 

Läs mer

En plattform även för forskning

När en helelektrisk buss rör sig i stadsmiljö och stannar och laddas inomhus, uppstår nya situationer som är intressanta för forskningen. Det kan gälla hur fotgängare och andra sårbara trafikanter påverkas av en buss som är nästan ljudlös, eller hur resenärer uppfattar och använder de nya lösningar som följer med busslinjen. Inomhushållplatser är ett helt nytt fenomen. Hur hanterar man klimatet inomhus, med en buss som kommer och går? Hur bör elsystemen byggas? Och inte minst – hur kan städer planeras på nya sätt? Ny forskning kan ge svar.

Läs mer