Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

ElectriCitys resultat visar vägen framåt

Fullskalig helelektrifierad busstrafik på flera linjer i Göteborg, upphandlingar av ett rekordstort antal elbussar och otaliga tester. Men också ett breddat scope med fokus på bland annat elektrifiering av sjötrafik och byggarbetsplatser, luftkvalitetsstudier och samhällsplanering. Det är några av resultaten som kommit ur ElectriCity-samarbetet. Här kan du läsa mer och se hur vi använder våra lärdomar i arbetet för fortsatt elektrifiering för ett hållbart samhälle.
En elbuss kör på Lindholmen.

Sedan ElectriCity-samarbetet startade 2015 har mycket hänt. Det som började i tester av elektrifierad busstrafik i en begränsad skala inom en demoarena har nu svällt till fullt elektrifierade busslinjer och Europas största upphandling av elbussar. Samtidigt har antalet partners blivit fler, med ABB och Transdev som de senaste medlemmarna. Men inte minst har demoarenorna blivit fler, precis som vårt arbete med att tillvarata de positiva effekter den renare och tystare elektrifieringen innebär.

Viktiga resultat och pågående arbeten

  • Linje 55: Driften av demoarenan har förlängts och nya bussar testas på linjen.
  • Linje EL16: Nya helelektriska högkapacitetsbussar för extratrafik på linje 16.
  • Snabbladdstationer med hög effekt till linjer med hög trafikbelastning.
  • Nya testhållplatser anpassade till den tystare och renare eldriften, både inom­hus och utomhus.
  • Nöjdare resenärer och förare, som ett resultat av att bussarna elektrifierats.
  • Fungerande geostaket/Zone Management för linje 55 och linje EL16.
  • En digital plattform där tidiga idéer till tjänster och produkter har tagits fram.
  • En marin demonstrationsarena för test av eldrift i färjor för pendeltrafik är under framtagande.

Spin-off-effekter och indirekta resultat

Förutom dessa resultat har ElectriCity också lett till nya samarbeten, upphand­lingar och vidare forskning. Bland annat har stora upphandlingar genomförts av fler elbussar till Göteborg. Samverkansprojekt kring standardisering av bussars IT-system, forskningsprojekt kring buller- och luftmätningar utmed elbusslinjer och tester av en ny styrning (Volvo Dynamic Steering) är ytterligare några exempel. Dessutom har de effekter som elektrifierade transporter kan ge i en stad demonstrerats och lett till nya dialoger kring stadsplanering.