Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Workshop kring ITxPT

Kopplat till ElectriCity-samarbetet i Göteborg pågår sedan 2018 RIVSILON, ett projekt som syftar till att testa och utvärdera ITxPT – IT for Public Transport – och hur en standardiserad specifikation möjliggör nya IT-lösningar och framtida mobiltetstjänster. Detta arbete presenterades och diskuterades den 16 april under ett webbinarium. Här kan du ta del av hela webbinariet!

Inom RIVSILON har ett lab etablerats för att testa ITxPT-specifikationerna och utvärdera hur befintliga IT-lösningar kan vidareutvecklas inom ITxPT-ramen. Parallellt har två helelektriska bussar byggts utifrån ITxPT-specifikationerna för att kunna genomföra tester i verklig miljö på linje 16 i Göteborg. Labbet som byggts upp inne på Lindholmen Science Park kommer att drivas vidare inom ITxPT:s regi och finnas tillgängligt för alla aktörer inom kollektivtrafik, bland annat för att på sikt genomföra verifieringar av nya produkter och tjänster.

För att lyfta vad som händer inom detta labb arrangerades ett webbinarium där deltagarna gavs möjlighet att:

  • höra mer om ITxPT och hur organisationen och dess verksamhet utvecklas samt gjorda erfarenheter från implementering av ITxPT
  • höra om RIVSILON-projektet
  • ta del av erfarenheter från leverantörer, operatörer och huvudmän kring IT för kollektivtrafik

Det övergripande syftet med webbinariet var att utifrån olika perspektiv diskutera hur vi tillsammans skapar en attraktiv och kostnadseffektiv kollektivtrafik och största möjliga kundnytta för resenären.

Tidsangivelser för sändningen

Del 1
04:05 Projektpresentation och status - Gunnar Ohlin, Lindholmen Science Park, Sture Hedin, Västtrafik
17:22 ITxPT – teknisk specifikation och labbverksamhet – senaste nytt - Anders Selling, ITxPT
41.10 Projektresultat, labbverksamhet och piloter – Fredrik Darin, Viati, Anders Fromell, ITxPT
Del 2
01:10:50 Andra aktörer om ITxPT, med Håkan Östlund, Samtrafiken, Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik, Terje Storhaug, Ruter och Tommy Carlsson, Trafikförvaltningen Stockholm
01:51:30 Forum

(Pga tekniska problem fick sändningen ett avbrott vid 37:12. Mötet återupptogs efter några minuter och på grund av det kommer du att höra att filmen klippts)

Här kan du se presentationerna för del 1 och 2 av mötet:
Presentationer under del 1
Presentationer under del 2

Workshopen arrangerades av ITxPT och Västtrafik i samarbete med RISE och Lindholmen Science Park. Parterna i projektet RIVSILON deltog i webbinariet genom presentationer och inspel.

Läs mer om ITxPT på itxpt.org

RIVSILON-projektet drivs av: Actia, Consat, Ericsson, Fleetech, Hogia, Icomera, Luminator Technology Group, Pilotfish, Keolis, Transdev, Volvo, Västtrafik, RISE och Lindholmen Science Park. Projektet finansieras av FFI.